Kategorie

Integracja sprzedażowa - pliki xlsx, csv i xml

Informacje o plikach XLSX CSV XML


Nowa funkcjonalność oferowana przez platformę internetową PartyDeco.pl daje użytkownikowi (klientowi biznesowemu) możliwość integracji sprzedażowej, na poziomie listy produktów wraz z atrybutami magazynowymi. Integracja jest realizowana na zasadzie udostępnienia przez PartyDeco plików z danymi, w formacie XLSX, XML lub CSV. Pliki są generowane z częstotliwością co 24 h (około godz. 4:00). Pliki posiadają stałe adresy sieciowe.

Zawartość plików:

Z przyczyn technicznych, lista produktów dostępnych w ramach oferty PartyDeco została podzielona na kilka mniejszych plików z odpowiednim rozszerzeniem. Każdy z plików zawiera do 500 produktów oferowanych przez sklep. Lista produktów dotyczy całej oferty dostępnej na shop.partydeco.pl, produkty są posortowane wg kodu. Każdy produkt jest opisany przez następujące atrybuty:

1.Link do zdjęcia produktu nr 1

2.Link do zdjęcia produktu nr 2 *

3.Link do zdjęcia produktu nr 3 *

4.Kod magazynowy produktu

5.Kategoria produktu

6.Nazwa katalogowa produktu

7.Cena netto

8.Wysokość podatku VAT

9.Cena brutto

10.Stan magazynowy

11.Opis katalogowy produktu

12.Kod EAN

* UWAGA: gdy produkt ma mniej niż 3 zdjęcia, pozostałe pola z linkami do zdjęć pozostaną puste.

Możliwość importu plików jest zależna od systemu, jakim dysponuje Klient. W niektórych przypadkach, konieczne jest dostosowanie systemu do importu i „załadowania” pliku w systemie, w innych wystarczy tylko przygotowanie modułu automatycznej aktualizacji plików. Klient wykonuje te operacje we własnym zakresie.

W celu zapisania plików należy klikając na prawy przycisk myszy skorzystać z opcji "Zapisz jako...''.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej funkcjonalności.