Kategorie

Regulamin

Regulamin składania zamówień poprzez platformę internetową PartyDeco.pl


1. 
PartyDeco sp z o.o. spółka komandytowa prowadzi sprzedaż hurtową. Poprzez platformę internetową PartyDeco.pl możliwe jest składanie zamówień tylko i wyłącznie hurtowych. Firma nie obsługuje poprzez internet odbiorców detalicznych, nie jest sklepem internetowym, nie podlega regulacjom dotyczącym handlu detalicznego.

2. Wszystkie produkty oferowane w PartyDeco.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Ceny podane na stronach internetowych PartyDeco.pl są cenami netto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon fiskalny.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Patrz pliki do pobrania.

6. Możliwe są następujące formy płatności:
- za pobraniem
- gotówką kurierowi przy odbiorze towaru,
- przelewem bankowym.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, PartyDeco zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail-owy z Biurem Obsługi Klienta.

9. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Informacje znajdujące się na platformie PartyDeco.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

10. Uprawnienia do korzystania z zasobów takich jak: zdjęcia, katalogi, oferty handlowe oraz aplikacje nabywają w tylko i wyłącznie partnerzy biznesowi PartyDeco. Jedynym właścicielem zamieszczonych na platformie materiałów marketingowych jest PartyDeco sp z o.o. spółka komandytowa. Właściciel zastrzega sobie, że udostępnione materiały mogą być użytkowane tylko w niezmienionej postaci tzn. w takiej w jakiej zostały umieszczone w serwisie.

11. Do umowy sprzedaży produktów w serwisie PartyDeco.pl stosuje się prawo polskie.

12. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez PartyDeco danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.

13. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez PartyDeco wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

14. Złożenie zamówienia na platformie PartyDeco.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

15. Szczegółowe czynności związane z realizacja zamówień złożonych przez PartyDeco.pl, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw mających zastosowanie do działalności handlu hurtowego.

17. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd w Szczecinie w Polsce.

18. Regulamin określa zasady zakupów w serwisie PartyDeco.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.