Kod Nazwa Stan Rabat Brutto Netto
Tasiemka szyfonowa, biały, 12mm/25m (1 szt. / 25 mb.)

Tasiemka szyfonowa, biały, 12mm/25m

TSZF12-008
1 szt. / 25 mb.
TSZF12-008-KARTON
1 karton / 25 szt.
1 szt. / 25 mb.
Tasiemka szyfonowa, j. kremowy, 12mm/25m (1 szt. / 25 mb.)

Tasiemka szyfonowa, j. kremowy, 12mm/25m

TSZF12-079J
1 szt. / 25 mb.
TSZF12-079J-KARTON
1 karton / 25 szt.
1 szt. / 25 mb.
Tasiemka szyfonowa, j. różowy, 12mm/25m (1 szt. / 25 mb.)

Tasiemka szyfonowa, j. różowy, 12mm/25m

TSZF12-081J
1 szt. / 25 mb.
TSZF12-081J-KARTON
1 karton / 25 szt.
1 szt. / 25 mb.
Tasiemka szyfonowa, biały, 25mm/25m (1 szt. / 25 mb.)

Tasiemka szyfonowa, biały, 25mm/25m

TSZF25-008
1 szt. / 25 mb.
TSZF25-008-KARTON
1 karton / 25 szt.
1 szt. / 25 mb.
Tasiemka szyfonowa, j. kremowy, 25mm/25m (1 szt. / 25 mb.)

Tasiemka szyfonowa, j. kremowy, 25mm/25m

TSZF25-079J
1 szt. / 25 mb.
TSZF25-079J-KARTON
1 karton / 25 szt.
1 szt. / 25 mb.
Tasiemka szyfonowa, j. różowy, 25mm/25m

Tasiemka szyfonowa, j. różowy, 25mm/25m

TSZF25-081J
1 op. / 1 szt.
TSZF25-081J-KARTON
1 karton / 25 szt.
Tasiemka szyfonowa, z. jabłuszko, 25mm/25m

Tasiemka szyfonowa, z. jabłuszko, 25mm/25m

TSZF25-102J
1 op. / 1 szt.
TSZF25-102J-KARTON
1 karton / 25 szt.
Tasiemka szyfonowa, biały, 38mm/25m

Tasiemka szyfonowa, biały, 38mm/25m

TSZF38-008
1 op. / 1 szt.
TSZF38-008-KARTON
1 karton / 20 szt.
Tasiemka szyfonowa, j. kremowy, 38mm/25m

Tasiemka szyfonowa, j. kremowy, 38mm/25m

TSZF38-079J
1 op. / 1 szt.
TSZF38-079J-KARTON
1 karton / 20 szt.
Tasiemka szyfonowa, j. różowy, 38mm/25m

Tasiemka szyfonowa, j. różowy, 38mm/25m

TSZF38-081J
1 op. / 1 szt.
TSZF38-081J-KARTON
1 karton / 20 szt.
  • Wyprzedaż
Tasiemka szyfonowa, n. j. zieleń, 38mm/25m

Tasiemka szyfonowa, n. j. zieleń, 38mm/25m

TSZF38-101JN
1 op. / 1 szt.
TSZF38-101JN-KARTON
1 karton / 20 szt.
  • Wyprzedaż
Tasiemka szyfonowa, z. jabłuszko, 38mm/25m

Tasiemka szyfonowa, z. jabłuszko, 38mm/25m

TSZF38-102J
1 op. / 1 szt.
TSZF38-102J-KARTON
1 karton / 20 szt.
  • Wyprzedaż
Tasiemka szyfonowa, koniczyna, 38mm/25m

Tasiemka szyfonowa, koniczyna, 38mm/25m

TSZF38-104
1 op. / 1 szt.
TSZF38-104-KARTON
1 karton / 20 szt.
Tasiemka szyfonowa, biały, 6mm/25m (1 szt. / 25 mb.)

Tasiemka szyfonowa, biały, 6mm/25m

TSZF6-008
1 szt. / 25 mb.
TSZF6-008-KARTON
1 karton / 32 szt.
1 szt. / 25 mb.
Tasiemka szyfonowa, j. kremowy, 6mm/25m

Tasiemka szyfonowa, j. kremowy, 6mm/25m

TSZF6-079J
1 op. / 1 szt.
TSZF6-079J-KARTON
1 karton / 32 szt.
Tasiemka szyfonowa, j. różowy, 6mm/25m

Tasiemka szyfonowa, j. różowy, 6mm/25m

TSZF6-081J
1 op. / 1 szt.
TSZF6-081J-KARTON
1 karton / 32 szt.