Satin Ribbon, lavender, 100mm/25m

Satin Ribbon, lavender, 100mm/25m

TS100-002
1 pkt / 1 pc.
TS100-002-KARTON
1 ctn / 20 pc.
Satin Ribbon, dark pink, 100mm/25m

Satin Ribbon, dark pink, 100mm/25m

TS100-006
1 pkt / 1 pc.
TS100-006-KARTON
1 ctn / 20 pc.
Satin Ribbon, red, 100mm/25m

Satin Ribbon, red, 100mm/25m

TS100-007
1 pkt / 1 pc.
TS100-007-KARTON
1 ctn / 20 pc.
Satin Ribbon, white, 100mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, white, 100mm/25m

TS100-008
1 pc. / 25 lm
TS100-008-KARTON
1 ctn / 20 pc.
1 pc. / 25 lm
Satin Ribbon, black, 100mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, black, 100mm/25m

TS100-010
1 pc. / 25 lm
TS100-010-KARTON
1 ctn / 20 pc.
1 pc. / 25 lm
Satin Ribbon, sky-blue, 100mm/25m

Satin Ribbon, sky-blue, 100mm/25m

TS100-011
1 pkt / 1 pc.
TS100-011-KARTON
1 ctn / 20 pc.
Satin Ribbon, light gold, 100mm/25m

Satin Ribbon, light gold, 100mm/25m

TS100-019J
1 pkt / 1 pc.
TS100-019J-KARTON
1 ctn / 20 pc.
Satin Ribbon, cream, 100mm/25m

Satin Ribbon, cream, 100mm/25m

TS100-079
1 pkt / 1 pc.
TS100-079-KARTON
1 ctn / 20 pc.
Satin Ribbon, light pink, 100mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, light pink, 100mm/25m

TS100-081J
1 pc. / 25 lm
TS100-081J-KARTON
1 ctn / 20 pc.
1 pc. / 25 lm
Satin Ribbon, deep red, 100mm/25m

Satin Ribbon, deep red, 100mm/25m

TS100-082
1 pkt / 1 pc.
TS100-082-KARTON
1 ctn / 20 pc.
Satin Ribbon, turquoise, 100mm/25m

Satin Ribbon, turquoise, 100mm/25m

TS100-083
1 pkt / 1 pc.
TS100-083-KARTON
1 ctn / 20 pc.
Satin Ribbon, yellow, 100mm/25m

Satin Ribbon, yellow, 100mm/25m

TS100-084
1 pkt / 1 pc.
TS100-084-KARTON
1 ctn / 20 pc.
Satin Ribbon, green apple, 100mm/25m

Satin Ribbon, green apple, 100mm/25m

TS100-102J
1 pkt / 1 pc.
TS100-102J-KARTON
1 ctn / 20 pc.
Satin Ribbon, mint, 100mm/25m

Satin Ribbon, mint, 100mm/25m

TS100-103
1 pkt / 1 pc.
TS100-103-KARTON
1 ctn / 20 pc.
Satin Ribbon, blue, 12mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, blue, 12mm/25m

TS12-001
1 pc. / 25 lm
TS12-001-KARTON
1 ctn / 30 pc.
1 pc. / 25 lm
Satin Ribbon, lavender, 12mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, lavender, 12mm/25m

TS12-002
1 pc. / 25 lm
TS12-002-KARTON
1 ctn / 30 pc.
1 pc. / 25 lm
Satin Ribbon, orange, 12mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, orange, 12mm/25m

TS12-005
1 pc. / 25 lm
TS12-005-KARTON
1 ctn / 30 pc.
1 pc. / 25 lm
Satin Ribbon, dark pink, 12mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, dark pink, 12mm/25m

TS12-006
1 pc. / 25 lm
TS12-006-KARTON
1 ctn / 30 pc.
1 pc. / 25 lm
Satin Ribbon, red, 12mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, red, 12mm/25m

TS12-007
1 pc. / 25 lm
TS12-007-KARTON
1 ctn / 30 pc.
1 pc. / 25 lm
Satin Ribbon, white, 12mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, white, 12mm/25m

TS12-008
1 pc. / 25 lm
TS12-008-KARTON
1 ctn / 30 pc.
1 pc. / 25 lm
Satin Ribbon, black, 12mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, black, 12mm/25m

TS12-010
1 pc. / 25 lm
TS12-010-KARTON
1 ctn / 30 pc.
1 pc. / 25 lm
Satin Ribbon, sky-blue, 12mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, sky-blue, 12mm/25m

TS12-011
1 pc. / 25 lm
TS12-011-KARTON
1 ctn / 30 pc.
1 pc. / 25 lm
Satin Ribbon, silver, 12mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, silver, 12mm/25m

TS12-018
1 pc. / 25 lm
TS12-018-KARTON
1 ctn / 30 pc.
1 pc. / 25 lm
Satin Ribbon, light gold, 12mm/25m

Satin Ribbon, light gold, 12mm/25m

TS12-019J
1 pkt / 1 pc.
TS12-019J-KARTON
1 ctn / 30 pc.
  • Now Sale up to 70% !
Satin Ribbon, brown, 12mm/25m (1 pc. / 25 lm)

Satin Ribbon, brown, 12mm/25m

TS12-032
1 pc. / 25 lm
TS12-032-KARTON
1 ctn / 30 pc.
1 pc. / 25 lm