Kod Nazwa Stan Rabat Brutto Netto
Organza Gładka, c. różowy, 0,36 x 9m (1 szt. / 9 mb.)

Organza Gładka, c. różowy, 0,36 x 9m

ORP-006
1 szt. / 9 mb.
ORP-006-KARTON
1 karton / 24 szt.
1 szt. / 9 mb.
Organza Gładka, czerwony, 0,36 x 9m (1 szt. / 9 mb.)

Organza Gładka, czerwony, 0,36 x 9m

ORP-007
1 szt. / 9 mb.
ORP-007-KARTON
1 karton / 24 szt.
1 szt. / 9 mb.
Organza Gładka, bordo, 0,36 x 9m (1 szt. / 9 mb.)

Organza Gładka, bordo, 0,36 x 9m

ORP-082
1 szt. / 9 mb.
ORP-082-KARTON
1 karton / 24 szt.
1 szt. / 9 mb.
Organza Gładka, czerwone wino, 0,36 x 9m (1 szt. / 9 mb.)

Organza Gładka, czerwone wino, 0,36 x 9m

ORP-087
1 szt. / 9 mb.
ORP-087-KARTON
1 karton / 24 szt.
1 szt. / 9 mb.
Organza Gładka, c. różowy, 0,16 x 9m (1 szt. / 9 mb.)

Organza Gładka, c. różowy, 0,16 x 9m

ORP16-006
1 szt. / 9 mb.
ORP16-006-KARTON
1 karton / 48 szt.
1 szt. / 9 mb.
Organza Gładka, czerwony, 0,16 x 9m (1 szt. / 9 mb.)

Organza Gładka, czerwony, 0,16 x 9m

ORP16-007
1 szt. / 9 mb.
ORP16-007-KARTON
1 karton / 48 szt.
1 szt. / 9 mb.
Organza Gładka, bordo, 0,16 x 9m (1 szt. / 9 mb.)

Organza Gładka, bordo, 0,16 x 9m

ORP16-082
1 szt. / 9 mb.
ORP16-082-KARTON
1 karton / 48 szt.
1 szt. / 9 mb.
Organza Gładka, czerwone wino, 0,16 x 9m (1 szt. / 9 mb.)

Organza Gładka, czerwone wino, 0,16 x 9m

ORP16-087
1 szt. / 9 mb.
ORP16-087-KARTON
1 karton / 48 szt.
1 szt. / 9 mb.